Press "Enter" to skip to content

Odpravnina za 3 mesece dela in 6 mesecev – ali mi pripada?

Odpravnina za 3 in 6 mesecev dela ter odpovedni rok za poskusno delo

Odpravnina za 3 mesece dela, pa tudi odpravnina po 6 mesecih velikokrat (upravičeno) vzbujata dvome in vprašanja, zato smo se v tej vsebini odločili odgovoriti na najpogostejša.

Zakon določa izplačilo odpravnine po enem letu zaposlitve. Mi torej odpravnina za 3 mesece dela sploh pripada?

Res je, v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je določeno, da je delavec upravičen do odpravnine, če:

  • je bil zaposlen pri delodajalcu od 1 leta do 10 let – v tem primeru je upravičen do odpravnine v višini 1/5 povprečne mesečne bruto plače zadnjih 3 mesecev za vsako leto dela pri delodajalcu,
  • je bil pri delodajalcu zaposlen od 10 let do 20 let – v tem primeru je upravičen do odpravnine v višini 1/4 povprečne mesečne bruto plače zadnjih 3 mesecev za vsako leto dela pri delodajalcu,
  • je bil pri delodajalcu zaposlen več kot 20 let – v tem primeru je upravičen do odpravnine v višini 1/3 povprečne mesečne bruto plače zadnjih 3 mesecev za vsako leto dela pri delodajalcu.

Vidimo lahko torej, da ZDR-1 prav zares določa obvezo delodajalca do izplačila odpravnine delavcu šele po enem letu zaposlitve. Zato se mnogi upravičeno sprašujejo ali jim odpravnina za 3 mesece dela, pa tudi odpravnina po 6 mesecih sploh pripada. Podobna vprašanja se zastavljajo tudi za odpravnino pri poskusnem delu.

Odpravnina za 3 mesece dela v nekaterih primerih pripada, kljub 108. členu ZDR-1

Kljub vsemu pa ZDR-1 na novo določa pravico do odpravnine tudi v primeru odpovedi pogodbe v času poskusnega dela in sicer v 125. členu, ki ga veže na prej omenjeni 108. člen.

V primeru podaje redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je delavec upravičen tudi do odpravnine, vendar moramo pri tem uporabiti določbe o redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Zaradi prej omenjene vezanosti 125. člena na 108. člen ZDR-1, se pravica do odpravnine v praksi nanaša na primere poskusnega dela na drugem delovnem mestu pri istem delodajalcu, ko gre za daljše obdobje zaposlitve. Če smo pri delodajalcu zaposleni zgolj 3 ali 6 mesecev, prej pa nismo opravljali drugega dela pri istem delodajalcu, nam odpravnina za 3 mesece dela, pa tudi odpravnina po 6 mesecih ne pripadata.

Odpovedni rok in poskusno delo

Nemalo vprašanj pa se postavlja tudi o odpovednem roku in poskusnem delu. Poskusno delo lahko v Republiki Sloveniji traja največ 6 mesecev.  Če delodajalec ugotovi, da delavec ni primeren za opravljanje dela, mu lahko pogodbo o zaposlitvi tudi odpove. Odpovedni rok znaša sedem dni. Enako je tudi, če pogodbo o zaposlitvi v času poskusnega dela odpove delavec.