Press "Enter" to skip to content

Kakšen je odpovedni rok pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov?

Odpovedni rok je institut, ki nam pride na misel takoj, ko se soočimo z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Le-ta služi tako delavcu, kot tudi delodajalcu. Delavcu zato, da si poišče novo zaposlitev, delodajalcu pa, da poišče novega delavca.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Ne glede na to ali pogodbo odpove delodajalec ali to stori delavec – odpovedni rok prične teči naslednji dan po odpovedi delovnega razmerja. Po njegovem izteku roka se delovno razmerje prekine. Pri izračunu trajanja, se štejejo dopolnjena leta dela pri delodajalcu.

Najkrajše zakonsko dopustne odpovedne roke določa 94. člen ZDR-1. Tudi, če so v pogodbi o zaposlitvi dogovorjeni krajši, morajo veljati zakonsko določeni roki, saj le ti ščitijo delavca kot šibkejšo stranko v razmerju. Lahko pa se delavec in delodajalec ob vročitvi odpovedi o njegovi dolžini tudi dogovorita.

Odpovedni rok in odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpovedni rok poslovni razred

Dolžina odpovednih rokov se razlikuje že glede na to ali odpoved pogodbe o zaposlitvi poda delavec ali delodajalec.

  • Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca: Če gre za odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, odpovedni rok znaša 7 dni. Pri redni odpovedi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti le-ta znaša do enega leta zaposlitve 15 dni, od 1 do 2 let zaposlitve pa 30 dni. Nad 2 leti zaposlitve narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ do 60 dni. Če gre za odpoved iz krivdnega razloga odpovedni rok znaša 15 dni.
  • Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca: V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpovedni rok do enega leta zaposlitve 15 dni, od enega leta zaposlitve pa 30 dni. S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je lahko dogovorjen daljši, vendar ne daljši kot 60 dni.

Kot smo omenili že zgoraj, je možna tudi sklenitev sporazuma o skrajšanju odpovednega roka z izplačilom ustreznega nadomestila zanj. Sporazum mora biti sklenjen v pisni obliki. V kolikor se delavec in delodajalec nista dogovorila za ustrezno nadomestilo za njegovo skrajšanje, potem ima delavec pravico do koriščenja odpovednega roka v celoti.

Odpovedni rok poslovni razlog

Odpovedni rok pogodba za določen čas?

Velikokrat pa pride do vprašanja, kakšen je odpovedni rok v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas. Pogodba o zaposlitvi za določen čas je pogodba z omejenim trajanjem in preneha z datumom kot je to določeno v pogodbi, zato odpovedni rok v tem primeru ni določen.

Odpovedni rok pogodba za določen čas